การเดินทางจากกรุงเทพ ไป ท่าเรือปากบารา จ.สตูล มี 4 วิธี คือ

1. การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยเครื่องบิน :

Lipe11

นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะนั้นต้องไปลงเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่ และสายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบินไปหาดใหญ่ คือ

– สายการบินไทย : www.thaiairways.co.th
– สายการบินนกแอร์ : www.nokair.com
– สายการบินแอร์เอเชีย : www.airasia.com

เมื่อลงเครื่องที่สนามบินหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะต้องนั่งรถตู้ต่อเพื่อไปยังท่าเรือปากบาราต่อ โดยสามารถไปได้ 2 วิธีคือ

1. นั่งรถตู้ของสนามบิน หรือ รถสองแถวไปลงที่คิวรถตู้ตลาดเกษตร ซึ่งอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นก็นั่งรถตู้จากคิวรถตู้ตลาดเกษตรไปยังท่าเรือปากบารา โดยแจ้งกับทางคิวรถตู้ว่าต้องการลงที่ท่าเรือปากบารา

2. จองรถตู้เพื่อให้มารับที่สนามบินหาดใหญ่โดยตรง ราคาคนละ 300 บาท/ เที่ยว ไปยังท่าเรือปากบารา

จากคิวรถตู้ตลาดเกษตร – ท่าเรือปากบารา จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ( ไม่รวมระยะเวลาในการรอรถ ) และเนื่องจากการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะเรือที่ไปเกาะหลีเป๊ะนั้นอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 11.30 – 13.30 น. จึงควรที่จะจองเที่ยวบินเพื่อมาลงที่สนามบินหาดใหญ่ก่อนเวลาเรือออกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และจากเกาะหลีเป๊ะกลับมายังท่าเรือมีช่วงเวลา 9.00 – 12.30 น. จึงควรจองเที่ยวบินขากลับหลังเวลา 16.00 น.

2. การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยรถไฟ :

Lipe12

การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยรถไฟมีด้วยกัน 2 ขบวนรถไฟ คือ กรุงเทพฯ – ยะลา หรือ กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ โดยเวลาที่ซื้อตั๋วรถไฟให้ระบุว่าต้องการลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นก็มี 2 วิธีที่จะไปยังท่าเรือปากบารา

– วิธีที่ 1 นั่งรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟซึ่งจะจอดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานลอยหน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขารัถการ หรือนั่งรถตู้โดยสาร หรือนั่งรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 97 กม.

– วิธีที่ 2 นั่งรถไปยังคิวรถตู้ตลาดเกษตร ซึ่งอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่ จากนั้นก็นั่งรถตู้จากคิวรถตู้ตลาดเกษตรไปยังท่าเรือปากบารา

สอบถามรายละเอียดและตารางเวลาเดินรถได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทรศัพท์เบอร์ 02 223 7010 , 02 223 7020 หรือ www.railway.co.th

3. การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยรถทัวร์ :

Lipe13

ขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี รถทัวร์สาย กรุงเทพฯ – สตูล โดยแจ้งกับรถว่าต้องการลงที่ อ.ละงู จ.สตูล มีรถทัวร์ให้เลือก 3 แบบ คือ VIP , ป.1 และ ป.2 มีรถทัวร์ให้บริการทุกวัน โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 -15 ชม. หลังจากที่ลงรถที่ อ.ละงูแล้ว ต้องต่อรถสองแถวท้องถิ่นเพื่อไปท่าเรือปากบารา โดยใช้เวลาเดินทางไปประมาณ 15 นาทีเท่านั้น  สามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาตั๋วรถทัวร์และรอบรถได้ที่ สถานีขนส่งสายใต้

– รถโดยสารธรรมดา โทรศัพท์เบอร์ 02 4345 557-8
– รถโดยสารปรับอากาศ โทรศัพท์เบอร์ 02 435 1199
– เว็บไซต์ www.transport.com

4. การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยรถยนต์ส่วนตัว :

Lipe14

การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางที่จะลงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงแยกปฐมพร จ.ชุมพร ให้เปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึง อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ถึงแยกให้เลี้ยวขวาเพื่อไปทาง จ.ตรัง เข้าทางหลวงหมายเลข 403 ขับไปจนถึงตัวเมืองตรัง เลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข 404 อ.ทุ่งตาขาว ทุ่งยาว แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 416 อ.ทุ่งหว้า เมื่อเข้าทางหหลวงนี้แล้วก็ขับไปจนเข้าเขต อ.ละงู แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 4052 ผ่านตลาดกลาง อ.ละงู ก็จะมีป้ายบอกทางไปท่าเรือปากบารา ขับไปจนสุดทางก็จะเจอท่าเรือปากปารา รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ – ท่าเรือปากบารา รวม 973 กม.